API voor beginners: wat is een API en wat kan je ermee?

Geschreven door:

Kayne Spikker

Datum publicatie:

10 januari 2024

In de huidige digitale wereld spelen Application Programming Interfaces (API’s), een grote rol in het mogelijk maken van efficiënte communicatie en samenwerking tussen verschillende digitale systemen. API’s hebben een technische basis, maar dat hoeft niets te zeggen. In deze blog laten we je namelijk het basisconcept van API’s begrijpen, zelfs als je geen technische achtergrond hebt. 

Wat is API?

Een API is een boodschapper die twee losstaande digitale systemen met elkaar kan laten communiceren. Door middel van een metafoor is het wellicht gemakkelijker te begrijpen wat een API is. Als je naar een restaurant gaat, hoef je niet je bestelling door te geven aan de chefs. Dit geef je namelijk door aan de ober – de boodschapper – die op zijn beurt de bestelling doorgeeft aan de keuken.

Op een vergelijkbare manier functioneert een API als tussenpersoon tussen verschillende digitale systemen. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling van handelingen en informatie.

Het gebruik van API's

API’s hebben verschillende functies en voordelen. We sommen ze hieronder voor je op.

 1. Innovatie
  Een ontwikkelaar is door het gebruik van API’s in staat om bovenop bestaande digitale systemen te bouwen, dit bevordert innovatie. Als je sociale mediaplatforms als voorbeeld neemt, bieden deze over het algemeen API’s aan waarmee een externe ontwikkelaar een toepassing of integratie kan creëren. Hierdoor worden de mogelijkheden van het platform uitgebreid.
 2. Samenwerking tussen systemen
  Verschillende software systemen zijn door het gebruik van API’s in staat om met elkaar te communiceren. Dit zorgt ervoor dat deze gegevens en functionaliteit naadloos gedeeld kunnen worden. Die samenwerking is van belang om de ervaring van gebruikers allesomvattend aan te kunnen bieden in een digitale omgeving.
 3. Herbruikbaarheid
  Ontwikkelaars kunnen bestaande API’s gebruiken om specifieke taken uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is een weerapplicatie. Deze gebruikt API’s van andere digitale systemen om actuele weerdata op te halen. Dit is erg handig, omdat de weerapplicatie deze data niet meer opnieuw hoeft te verzamelen.

Zo werken API's

Regels en protocollen zijn de basis voor een API. Deze bepalen namelijk hoe twee losse digitale systemen met elkaar moeten communiceren. De stappen die plaatsvinden in die communicatie zijn als volgt:

 1. Verzoek (request)
  Om terug te komen op de metafoor aan het begin van deze blog: een request is vergelijkbaar met het verzoek om een bepaald gerecht te bestellen. Jouw verzoek (vanuit systeem A) wordt door de ober (boodschapper/API) overgebracht naar de chefs (systeem B). In dit verzoek wordt aangegeven welke gegevens nodig zijn of welke actie uitgevoerd moet worden.
 2. Verwerking (processing)
  Dit is de stap waarin de ober controleert of het gerecht op het menu staat en – in het geval van bijvoorbeeld een leeftijdsgebonden drank – controleert of de leeftijd hoog genoeg is. Een API doet dit ook: hij verwerkt het verzoek en zorgt ervoor dat deze aan de gedefinieerde beveiligingsprotocollen en regels voldoet. Als dit het geval is, worden de gegevens opgehaald en de noodzakelijke acties uitgevoerd om de data over te brengen naar het andere systeem.
 3. Reactie (response)
  Dit is het moment waarop systeem A een bericht krijgt dat de API de data heeft overgebracht naar systeem B. Hierin wordt een succesvol uitgevoerde actie of teruggave van de gevraagde gegevens bevestigd.

Meer weten over de mogelijkheden van WordPress?

Kortom, diverse software systemen worden middels API’s met elkaar verbonden. Hierdoor kan informatie gedeeld worden en wordt innovatie gestimuleerd.

Meer weten over API’s en de mogelijkheden voor jouw bedrijf?

Gerelateerde blogs